bruinvis

Dode bruinvis Katwijk

Geplaatst op

Katwijk, 7 december 2019 – Vanmorgen vroeg al een melding voor de EHBZ Noordwijk. Er zou ter hoogte van de uitwatering van Katwijk een dode bruinvis liggen. De bruinvis was al aardig aangepikt. Is door de EHBZ naar de destructie gebracht.

bescherming

Aanzet tot nieuw bruinvisbeschermingsplan

Geplaatst op

In 2011 verscheen in Nederland het Bruinvis Beschermingsplan, met de officiële titel: “Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoena in The Netherlands: towards a favourable conservation status (Camphuysen & Siemensma). Dit jaar is er door het ministerie van LNV ingezet op een actualisering van dit plan. >> lees verder …