opvangcentra

Zienswijze opvang van zeehonden

Geplaatst op

Deskundigen van IMARES geven aan wat de ecologische waarde en consequentie van zeehondenopvang kan zijn, enerzijds gebaseerd op hun populatie-ecologische kennis en ervaring met het beheer van soorten en habitat en anderzijds gebaseerd op ethische en juridische argumenten. >> Lees verder …

rapporten en studies

Zeezoogdieren in de Zoute Delta 2012-2013

Geplaatst op

Vanaf heden zijn een aantal nieuwe rapporten van het Biologisch Monitoringprogramma van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening digitaal beschikbaar op de site van Deltamilieu. In het rapport “Watervogels en Zeezoogdieren in de Zoute Delta 2012/2013” vinden we op blz. 68 tot 73 de resultaten van Gewone en Grijze zeehond. >> Download rapport als pdf

rapporten en studies

Avian influenza A(H10N7) virus involvement in mass mortality of harbour seals (Phoca vitulina) in Sweden, March through October 2014

Geplaatst op

We provide the first scientific report of influenza A virus involvement in a mass mortality event among harbour seals (Phoca vitulina) off the west coast of Sweden. Avian influenza A (H10N7) virus was detected in the lungs of two affected animals. This subtype has not been reported in seals to date, nor has influenza A-associated […]

onderzoek

Walvissen met meer dan 1 milt

Geplaatst op

Onderzoek suggereert dat het voor sommige walvissen heel normaal is om meerdere milten te hebben. Sommige exemplaren hebben er zelfs veertien. Waarschijnlijk zijn de organen nodig om de diepe duiken van de dieren mogelijk te maken. Lees verder:  Sceintias