rapporten en studies

Zeevogels en zeezoogdieren van de Noordzee: pathologie en ecotoxicologie

Geplaatst op

Tijdens de afgelopen vijf jaar werden door de Federale instanties meerdere onderzoeksprojecten inzake een ‘Duurzaam Management van de Noordzee’ ondersteund. In dit kader werd de gezondheidsstatus van de populaties van zeevogels en van zeezoogdieren langs het Belgisch kustgebied onderzocht, inbegrepen het voorkomen van pathologieën en de blootstelling aan stabiele polluenten Ook een evolutie in de […]

opvangcentra

De zeehondencreche in 2004

Geplaatst op

Er zijn het afgelopen jaar 235 zeehonden in de crèche verzorgd. Wat opviel was dat er dit jaar veel zeehonden in problemen zijn gekomen door netten en ander vistuig. Zeehonden met vishaken in bek en maag, netten om hun kop waardoor ze ernstig gewond waren, maar ook veel dieren die door onze vrijwilligers op de […]

vrijlating

jonge zeehonden de Westerschelde in

Geplaatst op

Vijf jonge zeehonden van enkele maanden oud worden vrijdagmorgen 14 januari 2005 in de Westerschelde losgelaten. De dieren zijn tussen 16 september en 19 oktober op het strand aangespoeld, vier er van aan de Belgische kust en eentje in Calais. Bij hun aankomst in Sea Life waren ze allemaal op het einde van hun krachten […]

bescherming

Convenant over omgaan met walvisstrandingen

Geplaatst op

Texel, 17 dec 2004 – Er komt een protocol voor walvisstrandingen in Nederland. Zo hopen wetenschappers en deskundigen van Ecomare Texel, Zeehondencreche Pieterburen, Dolfinarium Harderwijk en Nationaal Natuur Historisch Museum Naturalis beter te kunnen volgen wat er gebeurt met de zeezoogdieren voor de Nederlandse kust. De instanties werkten tot nu toe regelmatig langs elkaar heen.

vrijlating

Grijze Zeehondenpopulatie Schouwse kust groeit

Geplaatst op

Sinds Jaap van der Hiele van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ) in 1993 betrokken raakte bij de opvang, werden de dieren op Zeeuws grondgebied weer in de Noordzee teruggezet. Normaal gebeurt dat in de Waddenzee. Afgelopen zomer vestigde zich evenwel een groep grijzen op drie verschillende zandplaten voor de Schouwse kust. De populatie is […]