onderzoek

Hoe de verdwenen overgangen tussen zoet en zout water het leven van trekvissen bemoeilijken

Geplaatst op

Het leven in de Noordzee verandert voortdurend. Noordzeedieren zijn continu in beweging. Ze worden beïnvloed door het weer, de seizoenen en het voedselaanbod. Ook menselijk gebruik heeft invloed op het Noordzeeleven: denk aan varen, vissen en baggeren. Door een teveel aan negatieve menselijke invloed staat de Noordzeenatuur onder druk. Voor herstel van de Noordzeenatuur en […]

onderzoek

Marine Mammal Science Podcast

Geplaatst op

Dr. Adam Pack chats to host Dr. Chris Parsons about dolphin intelligence and their sophisticated language skills, the nature of humpback whale song, the Hawaiian Islands whale sanctuary, the impacts of climate change… and Star Trek. >> listen to the podcast …