Gray whales strand more often on days with increased levels of atmospheric radio-frequency noise

Geplaatst Geplaatst in grijze walvis, onderzoek

We use 31 years of gray whale (Eschrichtius robustus) stranding data to build on earlier work that found a positive relationship between strandings and sunspot counts. The increase in strandings under high solar activity is best explained by an effect on the sensor, not on the magnetic field itself. >> read more …

Hondenbacterie doodt bruinvissen

Geplaatst Geplaatst in bruinvis, onderzoek

Sinds het aantal bruinvissen in onze kustwateren is toegenomen spoelen ook vaker bruinvissen op de stranden aan. Forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak bracht aan het licht dat sommige dieren zijn gestorven aan een infectie veroorzaakt door de beet van een grijze zeehond. De bacterie is ook voor mensen niet ongevaarlijk. >> lees verder …