bescherming

Windparken schadelijk zeezoogdieren

Geplaatst op

Donderdag, 6 november 2008 – Nederland wil grote windparken bouwen in de Noordzee. Dat is goed voor het klimaat. Maar het lawaai dat de bouw met zich meebrengt, kan voor zeedieren levensgevaarlijk zijn. Dat zegt Wageningen IMARES onderzoeker drs. Mardik Leopold, die in opdracht van WE@SEA onderzoek deed naar de neveneffecten op het ecosysteem in […]

bescherming

Bultruggen minder bedreigd

Geplaatst op

Volgens het nieuwste rapport van de IUCN Rode Lijst 2008, zijn enkele grote walvissoorten, inclusief de bultrug, verplaatst van ‘kwetsbaar’ naar ‘minst zorgelijk’. Minst zorgelijk betekent dat er een laag risico is op uitsterven.

bescherming

Aanduiding van mariene beschermde gebieden in België

Geplaatst op

Het OSPAR-Verdrag, dat door België ondertekend werd, heeft als doel door internationale samenwerking het mariene milieu in de noordoost-Atlantische oceaan (met inbegrip van de Noordzee) te beschermen. Eén van de aanbevelingen van dit Verdrag is de oprichting van een netwerk van mariene beschermde gebieden. Voor het ontwikkelen van dit netwerk werden een aantal criteria opgesteld, […]

bescherming

Moedwillige verstoring van zeehonden te Renesse

Geplaatst op

Renesse, 5 juli 2008 – Tijdens een zeehondentelling aan het Verklikkersstrand te Renesse was Jaap Van der Hiele getuige van de moedwillige verstoring van zeehonden. 16 zeehonden liggen lekker in het zonnetje tot een domme vrouw een idee krijgt, … neem een kijkje …