Bruinvis-drama voor de Nederlandse kust…

Gezamenlijk persbericht Koninklijk NIOZ, Wageningen-IMARES, Ecomare, Naturalis en het Productschap Vis.

In de maanden december, januari en februari zijn er 112 bruinvissen dood op de Nederlandse kust aangespoeld. Ruim 30 exemplaren hiervan waren ernstig beschadigd en veelal totaal aan flarden De bruinvissen waren in vrijwel alle gevallen vet, waaruit blijkt dat de dieren tot hun dood in een uitstekende conditie verkeerden.

Lees meer