Zeehondencrèche protesteert tegen Bleker’s nieuwe Wet Natuur

Pieterburen, 16 november 2011 – Staatssecretaris Bleker heeft een ontwerp wetsvoorstel gemaakt voor een nieuwe Wet Natuur, die een aantal wetten vervangt, zoals de Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Omdat in deze nieuwe wet de bescherming van veel dieren – waaronder zeehonden – grotendeels wordt opgeheven, is het niet langer verboden om moeders en … Meer lezen