Bruinvis Grevelingen

Grevelingen, 2 maart 2012 – Mieke Van den Bergh wist ons te melden dat tijdens een vaartocht tussen Port Zelande en Bruinisse, zij gezelschap kregen van een bruinvis. Dus het gaat na al die jaren nog steeds goed met de bruinvissen in de Grevelingen.