Zeehonden Grevelingen

Grevelingen, 20 juli 2010 – In de Grevelingen zijn permanent 20 zeehonden (4 grijs , 16 gewoon) aanwezig. Dit jaar werden er 4 jongen geboren. Twee jaar geleden werd er een jong geboren op het watersporteiland Archipel in het bijzijn van meerdere recreanten. melding:  Martijn Verweijen