Fotoverslag vinvis in nood

Marsdiep, 2 augustus 2014 – Het was een spannende zaterdag in het Marsdiep. ’s Morgens werd er namelijk een walvis gespot. Meteen zijn er verschillende boten heen gevaren om te kijken wat er precies aan de hand was. Het bleek een jonge mannetjes dwergvinvis verstrikt in een vissersnet. >> een fotoverslag

Bruinviskalfjes Marsdiep

Den Helder, 11 juli 2014 – Het zeegat tussen Den Helder en Texel, het Marsdiep, is een goede plek om bruinvissen te spotten. Vanaf de zeedijk in Den Helder maakte Wendy van der Zee een prachtig filmpje van een bruinvis met jong in het Marsdiep. >> Lees verder …

Tuimelaars in Marsdiep

Den Helder, 9 sep 2004 – Op 9 september 2004 trok een groep van tenminste 54 tuimelaars op vanaf Camperduin (alwaar geteld) tot in het Marsdiep (hier geschat op tenminste 40 stuks, maar het betrof dezelfde groep) en zwommen daarna door naar Texel en verder langs het strand.

Lees meer

Grote groep tuimelaars in het Marsdiep

Den Helder, 12 aug 2004 – Op 12 augustus 2004 trok ’s morgens een groep van tenminste 100 dolfijnen langs de kust bij Huisduinen (Den Helder) de Waddenzee in. De helft van deze dolfijnen zwom tot aan Breezand bij de Afsluitdijk door om vervolgens tegen de avond naar de Noordzee terug te keren. Afsplitsingen van deze groep waren al eerder in de loop van de middag via Texel weer naar de Noordzee getrokken.

Op grond van beschrijvingen van waarnemers en gebrekkig fotomateriaal werden de dolfijnen aanvankelijk als witsnuitdolfijnen gedetermineerd.
Later ontvangen beeldmateriaal (filmbeelden van Jaap Eelman uit Den Burg van de eerste groep, dia’s van Arnold Gronert uit Petten van de tweede groep) wierp echter een volkomen ander licht op de zaak: het ging hier in beide gevallen om Tuimelaars.

Lees meer