Meldingen en vragen

Voor acute situaties neem je het best contact met het permanente noodnummer van RTZ Nederland +31 6 83 43 14 59 of belt u 144.

Waarnemingen van zeezoogdieren evenals vragen over zee(zoog)dieren kunnen gemeld worden aan redactie@zeezoogdieren.org.

Filmpjes en foto’s kan je tot 2Gig doorsturen via de gratis versie van www.wetransfer.com