Omura’s whale much more widespread across the globe than previously thought

Salvatore Cerchio of the New England Aquarium in Boston, Massachusetts led a team that published a paper in Frontiers in Marine Science in March that includes a map of all known sightings of the elusive Omura’s whale (Balaenoptera omurai), demonstrating that the whale has a much larger range than previously thought. – Photo credits: Salvatore Cerchio et … Lees meer

De geheimzinnige omurawalvis voor het eerst geobserveerd

Vorige week zijn de eerste observaties van de omurawalvis gepubliceerd op de website van het Royal Society Open Science. De omurawalvis is een van de minst bekende soorten ter wereld. Tientallen jaren werd de walvis aangezien voor een dwergversie van de brydevinvis. DNA, verkregen uit de walvisvaart en een aantal strandingen, wees in 2003 dat de omurawalvis genetisch uniek was. De soort is nu voor het eerst in het wild bestudeerd.

Lees meer