Leidraad stranding levende grote walvisachtigen

Deze Leidraad is van toepassing bij een (dreigende) stranding van een levende, grote walvisachtige. Het doel is duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor welke actie. Zodoende kunnen alle betrokkenen adequaat handelen. >> Download het document …

Parasitic and fungal infections play a significant role in porpoise strandings

Around 2000 cetaceans (whales, dolphins and porpoises) are stranded each year across the world and, unfortunately, this number is likely to increase in the coming years. Cornelis van Elk and colleagues studied harbour porpoise strandings along the Dutch and neighboring coastlines between 2003 and 2016 in order to better understand and identify the causes of … Meer lezen