Zeezoogdieren in België in 2019

Er is een nieuw rapport uit met informatie over strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren in België in 2019. Ook enkele opmerkelijke vissen en de waarnemingen van zeeschildpadden in onze wateren komen aan bod. Verder bevat het rapport informatie over zeezoogdieren in tentoonstellingen en de opgraving van Potvis Valentijn in Koksijde. >> lees verder …

Zeezoogdieren in België in 2018

Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen vatten de beschikbare informatie over zeezoogdieren in België in 2018 samen in het rapport Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke andere soorten in België in 2018.

Meer lezen

Zienswijze opvang van zeehonden

Deskundigen van IMARES geven aan wat de ecologische waarde en consequentie van zeehondenopvang kan zijn, enerzijds gebaseerd op hun populatie-ecologische kennis en ervaring met het beheer van soorten en habitat en anderzijds gebaseerd op ethische en juridische argumenten. >> Lees verder …

Zeezoogdieren in de Zoute Delta 2012-2013

Vanaf heden zijn een aantal nieuwe rapporten van het Biologisch Monitoringprogramma van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening digitaal beschikbaar op de site van Deltamilieu. In het rapport “Watervogels en Zeezoogdieren in de Zoute Delta 2012/2013” vinden we op blz. 68 tot 73 de resultaten van Gewone en Grijze zeehond. >> Download rapport als pdf

Avian influenza A(H10N7) virus involvement in mass mortality of harbour seals (Phoca vitulina) in Sweden, March through October 2014

We provide the first scientific report of influenza A virus involvement in a mass mortality event among harbour seals (Phoca vitulina) off the west coast of Sweden. Avian influenza A (H10N7) virus was detected in the lungs of two affected animals. This subtype has not been reported in seals to date, nor has influenza A-associated … Meer lezen

Draaiboek voor gestrande walvissen

De regering schiet aangespoelde walvissen te hulp. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft regels opgesteld voor de redding van gestrande levende walvisachtigen. Daar had de Tweede Kamer om gevraagd na de berging van Johanna.  De bultrug Johanna, voorheen bekend als Johannes, strandde op 12 december vorig jaar op de Razende Bol, een zandplaat bij Texel. De moeizame … Meer lezen

Orca’s doden gewone dolfijn

08-05-13 ~ Fotoserie toont hoe een orka een dolfijn doodt.  Een fotograaf heeft afgelopen winter vastgelegd hoe een orka een gewone dolfijn (Delphinus delphis) opjaagt en doodt. De orka gooit de dolfijn als  een pop  in de lucht en uiteindelijk wordt de dolfijn opgegeten door de Orca met haat twee jongen Lees verder: Orca ocen … Meer lezen

Bruinvisetende grijze zeehonden

Oostende, 23 december 2012 – een tijdje geleden lanceerde Jan Haelters van de BMM de theorie dat grijze zeehonden ook op bruinvis predateren. Deze theorie werd niet overal in dank afgenomen, maar er is duidelijk internationale belangstelling voor; ook van National Geographic. >> lees verder … >> artikel in tijdschrift Aquatic mammals >> artikel De … Meer lezen

Plastic in magen zeehonden

Hoeveel plastic wordt er aangetroffen in de magen van zeehonden? Voor het eerst is daar wetenschappelijk onderzoek naar verricht door Nederlandse onderzoekers van Imares. Er werden 107 magen geanalyseerd van Nederlandse zeehonden en in 11 procent daarvan zat resten plastic. Jonge zeehonden bleken meer plastic in hun maag te hebben dan oudere. De Kaderrichtlijn Marine … Meer lezen

Record aantal zeehonden in Waddenzee maar minder in Nederlandse deel

Willemshaven (D), 31 oktober 2012 – Er zwemt een recordaantal zeehonden in de Waddenzee. Dat meldt het Internationale Waddensecretariaat in het Duitse Willemshaven. Internationale deskundigen hebben voor de kust van Nederland, Duitsland en Denemarken ruim 26.000 zeehonden geteld, waarvan om en bij de 4.000 grijze zeehonden. Daarentegen is het aantal zeehonden in het Nederlandse deel … Meer lezen

Effecten van windmolenparken op zee: rapport 2012

Oostende, 6 september 2012 – Met de installatie van reeds 91 windmolens naderen de eerste twee windmolenparken op de Thorntonbank (C-Power project) en de Blighbank (Belwind project) afwerking. Gezien dergelijk grote constructies het marien milieu sterk kunnen beïnvloeden, houdt een verplicht opvolgingsprogramma deze effecten nauwlettend in de gaten. De bevindingen worden voorgesteld in een geïntegreerd … Meer lezen