Weddell sea: Whale song reveals behavioral patterns

Scientists have now used permanently installed underwater microphones, which have been recording for the past nine years, to successfully gather and analyze whale observation data from the Weddell Sea. The AWI’s underwater recordings confirm: Minke whales prefer the shelter of sea ice, while humpback whales avoid it. >> read more …

Kunstmatige riffen houden mariene ecosystemen mee in de gaten

Onderzoekers hebben meer dan 130 kunstriffen – Autonomous Reef Monitoring Structures (ARMS) – uitgezet op de zeebodem in alle Europese regionale zeeën. Zo krijgen ze inzicht in de langetermijnveranderingen van harde substraten in kusthabitats en worden ze vroegtijdig gewaarschuwd over de komst van niet-inheemse soorten, de impact van klimaatverandering of menselijke activiteiten. >> lees verder … Meer lezen

The carbon storage potential of the great whales means they are worth millions to humanity

The concept of natural carbon sinks is satisfyingly simple: the vegetation and animals that inhabit our terrestrial and marine biomes draw carbon from the atmosphere for use in their tissues. Great whales (including blue, humpback and sperm whales, among others), are so prodigious that they sequester millions of tonnes of carbon each year – an … Meer lezen

Gasplatform verrijkt natuur

Dat blijkt uit een studie van WUR. De Noordzee telt tal van gasplatforms en windmolens. En er komen er nog heel veel bij. Oude constructies moeten volgens internationale afspraken worden weggehaald. Maar ontheffing van die opruimplicht is in sommige gevallen mogelijk. Bijvoorbeeld als het negatief effect op de natuur te groot is. >> lees verder … Meer lezen

Uitkomsten telling gewone zeehonden Nederlandse Waddenzee

Afgelopen zomer zijn er 7.661 gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van 4% ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee is de groei 2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Tijdens de pupperiode werden in de Nederlandse Waddenzee 2.542 pasgeborenen geregistreerd, en in totaal 9.954 pups in de … Meer lezen

Why Do Whales Sing?

We covered a lot when it comes to these huge aquatic mammals but there was one big topic we didn’t get to: and that’s how whales communicate. We’ll learn more about the sounds whales make: singing, whistles, and echolocation clicks with Amy Van Cise, a biologist at NOAA Northwest Fisheries Science Center in Seattle, Washington. … Meer lezen

Vaker griezelige visparasieten op Noordzeevis

Dit voorjaar, in mei 2020, ving een kotter in de Noordzee ter hoogte van Schouwen een Mul met op de kop vastgehecht een grote griezelige, bloedzuigende parasiet. Hoewel zeldzaam, werden zulke huiveringwekkende parasieten al eerder op Noordzeevis gezien. Er zijn zelfs aanwijzingen dat ze toenemen. >> lees verder …

Long-term insights into marine turtle sightings, strandings and captures around the UK and Ireland (1910–2018)

With over a century of records, we present a detailed analysis of the spatial and temporal occurrence of marine turtle sightings and strandings in the UK and Ireland between 1910 and 2018. Records of hard-shell turtles, including loggerhead turtles (Caretta caretta, N = 240) and Kemp’s ridley turtles (Lepidochelys kempii, N = 61), have significantly … Meer lezen

Whales sleep with half their brain to avoid drowning

Unlike us humans, whales lack an unconscious breathing system. Cetaceans are voluntary breathers, which means that they need to think about every breath they take, 24/7. So how do these air-breathing mammals survive a night underwater? Short response: whales sleep with half their brain only! >> read more …

Echolocation 101: How dolphins see with sound

Whales, dolphins, and porpoise occupy a wide variety of habitats. They range from the small harbor porpoise found in shallow coastal waters to massive sperm whales diving below 1000 meters to catch the perfect squid! The underwater world can be like a labyrinth, and at times can have limited visibility-, especially below 200m, in the … Meer lezen