Windparken schadelijk zeezoogdieren

Donderdag, 6 november 2008 – Nederland wil grote windparken bouwen in de Noordzee. Dat is goed voor het klimaat. Maar het lawaai dat de bouw met zich meebrengt, kan voor zeedieren levensgevaarlijk zijn. Dat zegt Wageningen IMARES onderzoeker drs. Mardik Leopold, die in opdracht van WE@SEA onderzoek deed naar de neveneffecten op het ecosysteem in … Meer lezen

Aanduiding van mariene beschermde gebieden in België

Het OSPAR-Verdrag, dat door België ondertekend werd, heeft als doel door internationale samenwerking het mariene milieu in de noordoost-Atlantische oceaan (met inbegrip van de Noordzee) te beschermen. Eén van de aanbevelingen van dit Verdrag is de oprichting van een netwerk van mariene beschermde gebieden. Voor het ontwikkelen van dit netwerk werden een aantal criteria opgesteld, met onder meer een lijst met te beschermen soorten en habitats.

Meer lezen