LobStAR (Bestandsschatting- en beheer Oosterscheldekreeft)

Het project LobStAR is een partnerschap tussen onderzoek en de kreeftenvissers in de Oosterschelde. We gaan samen aan de slag met het ontwikkelen van een innovatief kennissysteem voor een bestandsschatting, die na afloop door de sector zelf kan worden voortgezet. Goede kennis over de ontwikkelingen in het kreeftenbestand vormt de basis voor duurzaam beheer en … Lees meer

Wat gaat er fout met de zeekreeft in de Zeeuwse Delta

Het gonst al een tijdje op sociale media: de laatste tijd worden steeds minder zeekreeften gezien en door vissers gevangen in de Zeeuwse Delta. Sommige vissers denken dat de kreeften niet meer rondlopen en daardoor niet in hun fuiken of korven terecht komen. Is dat zo, of is er wellicht iets anders, of veel meer … Lees meer