Hoge bijvangst van bruinvissen bij strandvisserij in het voorjaar van 2004

Geplaatst Geplaatst in publicaties, rapporten en studies

De bruinvis is met zijn maximale lengte van 1,8m de kleinste walvisachtige die in de Noordzee leeft. Na decennia van vrijwel afwezigheid, komt dit zeezoogdier sinds de tweede helft van de jaren 1990 opnieuw vrij algemeen voor in de Belgische zeegebieden. Het aantal strandingen van bruinvissen op onze stranden is de afgelopen vijftien jaar gevoelig […]

Grijze Zeehondenpopulatie Schouwse kust groeit

Geplaatst Geplaatst in vrijlating

Sinds Jaap van der Hiele van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ) in 1993 betrokken raakte bij de opvang, werden de dieren op Zeeuws grondgebied weer in de Noordzee teruggezet. Normaal gebeurt dat in de Waddenzee. Afgelopen zomer vestigde zich evenwel een groep grijzen op drie verschillende zandplaten voor de Schouwse kust. De populatie is […]

Een weekje EHBZ werk in de zuidwest delta

Geplaatst Geplaatst in RTZ ZuidWest

Gelukkig is het niet elke week zo maar komt toch regelmatig voor dat er zulke weken tussen zitten per jaar en met name in het voorjaar, als de vis binnenkomt, meer strandingen, in de zomermaanden, de geboorteperiode en als de noordwesterstormen losbreken in november. “We zijn blij dat we als vrijwilligers van het opvangcentrum in […]