Bloedbacterie zorgde voor piek in aantal walvisstrandingen

In 2021 strandden er 721 walvissen in Nederland, veel meer dan het gemiddelde van 570 per jaar. Het hoge aantal vorig jaar kwam met name doordat er in augustus meer dan 350 dode bruinvissen op de Waddeneilanden aanspoelden, vooral vrouwtjes. De bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae is de doodsoorzaak.

>> lees verder