foto credits: Afbeelding van Paul Edney via Pixabay

Stranding van Papegaaiduikers in Nederland zet door

Begin december 2021 begon een opvallende stranding van dode en verzwakte Papegaaiduikers op de Nederlandse kust. Na een paar dagen nam het aantal aanspoelende dieren weer af, maar vlak voor de kerst begonnen de aantallen toch weer op te lopen. Veruit de meeste dieren werden op de Waddeneilanden aangetroffen en in totaal werden tot dusverre een kleine 50 dieren gemeld. Ook in Schotland is een massasterfte van deze zeevogel gaande.

>> lees verder