Bijdrage STIFTexel voor vinvisskelet

Het Texelse toeristische stimuleringsfonds STIFTexel heeft €1000,- toegezegd voor de bouw van het vivisskelet! Het skelet van de walvis die in 2017 vlakbij Ecomare aanspoelde, wordt komend voorjaar op Texel terugverwacht. Tot dan is preparateur Chris Walen druk bezig hem in elkaar te puzzelen in zijn schuur in Friesland.

>> lees verder