Minister sluit overslaan van vogelgriep bij zeehonden in Waddengebied niet uit.

Zeehonden met vogelgriep. Drie dode dieren werden gevonden in het Duitse deel van de Waddenzee. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit acht het zeer wel mogelijk dat ook in Nederland besmette zeehonden gevonden zullen worden.

>> lees verder