Plankton en walvissen maken het leven op aarde mogelijk, maar de vraag is hoelang nog

30 procent van de oceanen moet in 2030 een beschermde status hebben, volgens de Verenigde Naties. Dit is nodig, omdat ze in rap tempo verzuren. En dat heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid op aarde.

>> lees verder