Jaaroverzicht walvisstrandingen 2020

Het jaar 2020, dat reeds de geschiedenis is ingegaan als coronajaar, is ook wat walvisstrandingen
betreft enerverend verlopen. Er waren getalsmatig gezien hoogte- en dieptepunten, de ‘gebruikelijke
afwijkingen’ in het regelmatig terugkerende patroon, en er zijn verspreid langs de kust weer zeldzame
soorten gestrand.

>> lees verder