Pilotproject bruinvissen gestart met Wageningen Marine Research in Oosterschelde

Deze pilot is een samenwerking van de Wageningen Marine Research (WMR) en Stichting Rugvin /Ocean in Motion. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of een bepaald gedrag van de bruinvis te koppelen is aan het geluid dat de dieren maken.

>> lees verder