Hondenbaas krijgt 480 euro boete voor bijten zeehond

Vorig jaar stelde een medewerker van politie Oostende op het Klein Strand vast dat een man zijn hond aanmoedigde om een zeehond te benaderen.De hond liep los en beet uiteindelijk, nadat de zeehond zich trachtte te verdedigen, in diens staart. De wandelaar trachtte op geen enkel moment zijn hond tot de orde te roepen.

De omgeving van het Westerstaketsel is gekend als rustplaats voor zeehonden. Het stadsbestuur van Oostende bracht signalisatieborden aan ter sensibilisering voor de wandelaars, meer bepaald om de rustende zeehonden niet te storen en minstens 20 meter uit diens buurt te blijven. Door het aanmoedigen en niet tot de orde roepen van zijn hond heeft de man de rust van de zeehond verstoord. De zeehond werd tevens in zijn staart gebeten, waarbij deze mogelijks verwondingen opliep. Het ging dus over tot het opzettelijk en betekenisvol verstoren van de zeehond.

De dienst Milieuhandhaving van de politie Oostende stelde vervolgens een proces-verbaal op wegens schending van het Soortenbesluit. De Cel voor Sanctionering en Advies van het Departement Omgeving legde de overtreder een boete op van 480 euro.

Dit duidelijk signaal is een opsteker voor de vrijwilligers van het North Seal Team die zich, dag in dag uit, inzetten om de rust van zeehonden te garanderen. De politie van Oostende zal tevens blijvend oog hebben dat wandelaars en andere strandbezoekers de dieren niet in hun rust verstoren.

credits: Luc David