Bijlbladen en baleinen waren de euro’s van de Bronstijd

In de bronstijd gebruikten mensen bronzen voorwerpen of walvisbaleinen als een vroege vorm van geld. Ze standaardiseerden zelfs de vorm en het gewicht van hun “munt”.

>> lees verder