Zeehonden Oostende

Oostende, 9 januari 2021 – Er is een duidelijke toename van het aantal zeehonden op de Belgische kust. Naast de reeds gekende rustplaatsen in de IJzermonding en in de haven van Nieuwpoort, behoort het Kleine Strand te Oostende ook tot deze reeks. Dirk Reunbrouck bezorgde ons enkele foto’s.