Rehabilitatie van zeehonden

In samenwerking met de faculteit diergeneeskunde heeft A Seal een wetenschappelijk onderzoek gedaan dat gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift. Het onderzoek gaat over welke factoren van invloed kunnen zijn op het wel of niet succesvol rehabiliteren van zeehonden.

Deze factoren kunnen een rol spelen in de triage van zeehonden, dus laten meewegen in het wel of niet opvangen van zeehonden. We willen daarmee zorgen dat zeehonden die opvang nodig hebben opgevangen worden en zeehonden die zichzelf kunnen redden niet onnodig in opvang komen.

Knap gedaan Marloes van Wijngaarden en Machteld Geut!

>> naar de studie