Dode bruinvis en Jan Van Gent Oostende

Oostende, 12 oktober 2020 – Van Dirk Reunbrouck kregen we melding van een dode Jan Van Gent en bruinvis deze morgen aan de hoogwaterlijn ter hoogte van Duin en Zee te Oostende oosteroever.