Eerste bevindingen onderzoek Bruinvis Ameland

Op Maandag 21 september ontving RTZ & DA Ameland een melding over een dode bruinvis op het strand bij paal 15.800.

Zij hebben in overleg met de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht het dier opgehaald waarna het dier voor onderzoek naar hen is overgebracht. Vandaag ontvingen zij de eerste bevindingen naar aanleiding van de sectie die Dinsdag 22 september is gedaan op de bruinvis.

Het ging om een nog jonge mannelijke bruinvis, dit jaar geboren maar erg klein voor de tijd van het jaar: maar 87 cm en nog geen 10 Kg. vermoedelijk dus een late geboorte.

De bruinvis had een hele ernstige huidontsteking met verschillende grote ontstoken plekken zoals je bijvoorbeeld op de laatste bijgevoegde foto ziet. Vermoedelijk komt dit door een virusinfectie. Maar om dat zeker te weten volgt microscopisch onderzoek en aanvullend onderzoek om de precieze oorzaak te achterhalen, hetgeen nog enige tijd kan duren.

Daarnaast was het dier aan de magere kant en had het niet recent gegeten. De uiteindelijke uitslagen van dit dier zullen zoals gebruikelijk worden meegenomen in de jaarrapportage 2020 die in de loop van 2021 zal verschijnen.

Wij danken de melders voor de melding, Linde van Schalkwijk en Lonneke IJsseldijk voor het onderzoek en de snelle terugkoppeling van de eerste bevindingen!

tekst en foto’s: RTZ & DA Ameland