bruinvis

Bruinvissen Zoutelande

Zoutelande, 16 september 2020 – rond 10u spotte Lex van Lith tenminste twee bruinvissen voor de kust van Zoutelande ter hoogte van de dorpskerk. Ze zwommen in westelijke richting in de vaargeul langs de kust.