Nog een stukje Butskop

Borssele, 9 september 2020 – Vanochtend melding van een homp walvis bij Borssele.

Het gevonden stuk is een 2e deel van de gisteravond gevonden Butskop bij Borssele. Het gevonden stuk lag een eindje verder stroomopwaarts en omvat ruwweg van voor de rugvin tot halverwege de staart. Zoals in een aloude Hitchcockthriller is het nu uitkijken voor de nog ontbrekende staart.

Dit stuk werd geborgen en werd afgevoerd naar Vlissingen Oost voor onderzoek door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.