2e dode Butskop bij Borssele

Borssele, 8 september 2020 – Op minder dan 24u na de vondst van een 1e dode Butskop bij Terneuzen, werd dinsdagavond een 2e dode Butskop gevonden bij Borssele.

Wat eerst gedacht werd dat het om het jonge dier ging, zou het ook hier om een volwassen dier gaan. Verder onderzoek zal hierin klaarheid scheppen. Het is wel duidelijk dat ook dit dier het slachtoffer werd van een scheepschroef; het kadaver werd achter de rugvin in 2 gesneden.

Het kadaver werd bij nacht geborgen en afgevoerd naar Vlissingen Oost voor verder onderzoek door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Jaap van der Hiele was erbij om de berging te coördineren. Hij bezorgde ons onderstaande fotoreeks.