Transport dode Butskop voor onderzoek

Terneuzen, 7 september 2020 – Vanmiddag werd het vooraf gezekerde kadaver van de Butskop aan boord van de VLB1 gehesen en overgebracht naar Vlissingen Oost waar mensen van de faculteit Diergeneeskunde van Utrecht, een post-mortem onderzoek gaan uitvoeren.