Studio Bruinvis, bezoekers met neus in de boter!

Op woensdag 15 juli jl is Studio Bruinvis weer gerepareerd, verstevigd en de “lucht ingegaan”. Direct na de reparaties op de boei en het activeren van de speaker in de zuil op het land zwommen er bruinvissen rond de boei en lieten zich goed horen en zien!

>> lees verder