bruinvis

2 bruinvissen duiken 20km landinwaarts op

In het zuiden van Engeland werden 2 bruinvissen (moeder en kalf) waargenomen in de rivier Tone ter hoogte van Burrowbridge, ruim 20 km landinwaarts. Het lijkt een moeder-kalf paar te zijn dat mogelijk jagend achter vis de rivier is ingezwommen.