potvis

Potvis in het Thames estuarium

Volgens recente berichten is de potvis die donderdag in het Thames estuarium werd gezien wat verder stroomopwaarts levend gestrand. Verdere details ontbreken.