Nog wat zeehonden te Nieuwpoort

Nieuwpoort, 28 oktober 2019 – Blijkbaar kan het aantal zeehonden op korte tijd snel veranderen. Telde Jojo Navarro in de loop van de ochtend 5 zeehonden, om 9u ’s ochtends telde Luc David er maar liefst 15.

Telling van 15 zeehonden in het havengebied van Nieuwpoort. 5 op een slipway(botenramp), 8 op de rechteroever van de IJzermonding en 2 in het water.