Opvallend veel sterfte onder pas geboren zeehonden

24 juni 2019 – Stichting ReddingsTeam Zeedieren heeft het erg druk in deze periode. Het
geboorteseizoen van de Gewone Zeehond is namelijk in volle gang. Maar hoewel er nog steeds
veel zeehonden geboren worden en er berichten zijn verschenen in de media dat het ‘goed zou
gaan met de populatie’, luidt ReddingsTeam Zeedieren de noodklok. Er worden namelijk erg veel
dode zeehondenpups gevonden op de stranden.

Jaap van der Hiele: “Alleen al de afgelopen weken hebben we meldingen van tientallen dode pups,
een zeer zorgelijke situatie. Ik heb begrepen van de wetenschappers bij de Wageningen Universiteit
dat er nu net zoveel zeehonden in de Waddenzee  sterven als dat er jaarlijks geboren worden. Dat
komt neer op maar liefst 2.000 zeehonden per jaar, en vooralsnog heeft men geen flauw idee
waardoor dit komt. Het zou kunnen door het gebrek aan voedselaanbod, net zoals we dat ook zien bij
andere soorten. Denk aan de tienduizenden zeekoeten die begin dit jaar massaal aanspoelden.”

Het is een treurige zaak dat de zeehond, die bovenaan de voedselketen staat als symbool van de
Waddenzee nu te maken krijgt met toenemende sterfte in de zeehondenpopulatie. Hoewel er nog
steeds veel jongen geboren worden, is er weinig tot geen groei meer te zien in de populatie. Grote
vraag is waardoor dit komt:

  • Dichtslibben van de bodem waardoor er weinig organismen ontstaan voor leven
  • Door menselijk toedoen; overbevissing/vervuiling

Voor de antwoorden hierop is meer onderzoek nodig.

Voor meer informatie: Stichting Reddings Team Zeedieren, Jaap van der Hiele, tel: 06 537 636 28.