Nadere effecten analyse staandwantvisserij – bruinvis in Natura 2000 gebied Noordzeekustzone

In de Nadere Effecten Analyse (NEA), opgesteld in het kader van het Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone (NZKZ), is de staandwantvisserij in de NZKZ in 2011 getoetst aan de instandhoudingsdoelstelling van de bruinvis in dit gebied.

>> lees verder