foto credits: Pixabay

Op heilocaties windmolens rekening houden met gevoelig gehoor bruinvissen

De windmolens in de Noordzee spelen een cruciale rol bij het verduurzamen van ons energiestelsel en het behalen van de klimaatdoelstellingen. De Noordzee is echter ook het leefgebied van bruinvissen. Wageningen Marine Research onderzoekt het effect van windmolenparken op de leefomstandigheden van deze kleine walvissoort.

>> lees verder