Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree 2018

Een jaartje Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree samengevat in cijfers leert ons …

dat er 6 levende dieren en 54 dode dieren van het strand werden gehaald. Hiervoor werd 3493 km gereden.

Voor educatie hebben we 1735 km gereden.