DierenLot stapt uit overleg zeehonden

Stichting DierenLot heeft besloten niet langer deel te nemen aan het zeehondenoverleg wat door minister Schouten in het leven is geroepen na het advies van een Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang. Stichting DierenLot heeft zich vanaf het verschijnen van het advies actief ingezet om tot een goed gezamenlijk zeehondenakkoord te komen, maar wordt gedegradeerd tot partij die alleen mag meedenken over de communicatie van een akkoord wat zonder inbreng van DierenLot tot stand komt. Van inhoudelijke gesprekken wordt Dierenlot ondanks herhaalde verzoeken uitgesloten.

>> lees verder