Bruinvis Oosterschelde

Philipsdam, 7 augustus 2018 – Van Martijn Verweijen kregen we melding van een bruinvis in de Oosterschelde bij de Philipsdam. Zoals gebruikelijk af en toe aan de oppervlakte verschijnend.

“Een plek waar je bruinvissen zelden ziet of zag. Het kan zijn dat de werking van de Flakkeese Spuisluis de dieren lokt, hoewel ik meen dat de sluis nu tijdelijk dicht is wegens werkzaamheden? Aan de Grevelingenzijde is wel de aanwezigheid van meer vis en meer soorten geconstateerd in 2017.” aldus Martijn.