Schone stranden, stille zeeën

Op zondag 12 augustus ruimt het IFAW, samen met partnerorganisatie SOS Dolfijn en
honderdvijftig vrijwilligers, het strand op van Scheveningen tot aan Wassenaar. De 10 kilometer
lange tocht is onderdeel van de Boskalis Beach Cleanup Tour 2018 die voor het zesde jaar
georganiseerd wordt door Stichting De Noordzee.

Met de speciale etappe op 12 augustus wordt aandacht gevraagd voor de gevaren in zee voor zeedieren, waaronder een groot onzichtbaar probleem: onderwaterlawaai.

Afval in zee bedreigt zeedieren

Jaarlijks eindigt 8 miljard kilogram afval in de oceanen en volgens berekeningen zal er in 2050 qua
gewicht meer plastic dan vissen in de zee te vinden zijn. Zeedieren, waaronder walvissen en
dolfijnen, raken in het afval verstrikt of zien het aan voor voedsel waardoor ze ernstig, soms zelfs
dodelijk, ziek worden. Tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour wordt in twee weken tijd de hele
Noordzeekust door honderden vrijwilligers opgeruimd. Het opgeruimde zwerfvuil kan zo geen gevaar
meer vormen in zee.

Herrie onder water, zet het uit!

Naast het gevaar van afval in zee, wordt tijdens de etappe op zondag 12 augustus een andere
vervuiling op de kaart gezet. Een onzichtbaar en onbekender probleem is onderwaterlawaai.
Walvissen en dolfijnen zijn voor het vinden van voedsel, het navigeren en ook het communiceren
met soortgenoten afhankelijk van een goed gehoor. De laatste jaren is het leefgebied van walvissen
en dolfijnen steeds rumoeriger geworden door de toenemende scheepvaart, de aanleg van
windmolenparken, oefeningen door de marine met sonar en olie- en gaswinning op zee. Al dit
onderwaterlawaai verstoort en bemoeilijkt het leven van zeedieren. Geluid draagt onder water ver
door en verspreidt zich vier keer sneller en sterker dan boven water. Tijd om ook voor dit ernstige
probleem aandacht te vragen.

Deelname

De etappe start zondag 12 augustus om tien uur vanaf surfschool The Shore in Scheveningen en
eindigt bij strandpaviljoen Sport in Wassenaar. Daar is ’s middags vanaf drie uur acteur Egbert Jan
Weeber de dj en kan Het Reizende Walvisziekenhuis van SOS Dolfijn worden bezocht. In dit
educatieve veldhospitaal kunnen mensen meer leren over de walvissen in de Noordzee maar ook
over de gevaren van afval in zee en onderwaterlawaai. Deelname aan de etappe is niet meer
mogelijk omdat het maximaal aantal inschrijvingen al snel was behaald, maar wel is een ieder
welkom om aan te sluiten bij het eindprogramma in Wassenaar van drie tot vijf uur die middag.Daarnaast kan iedereen elke dag van het jaar meehelpen de natuur vrij te houden van plastic en ander afval door het gebruik van plastic zoveel mogelijk te vermijden, het eigen afval altijd op te
ruimen of door zelf een stuk strand of park eens afvalvrij te maken. Neem bijvoorbeeld altijd een
eigen boodschappentas mee en gebruik een hervulbare drink- of koffiebeker.

Over het IFAW en SOS Dolfijn

Het IFAW, International Fund for Animal Welfare, zet zich wereldwijd in om individuele dieren te
redden, populaties te beschermen en leefgebieden van dieren te behouden. Onder meer met de
Emmy award winnende documentaire Sonic Sea, vraagt de organisatie aandacht voor de gevolgen
van geluidsoverlast onder water. Sonic Sea zal te zien tijdens het Rotterdam Wildlife Filmfestival van
24-28 oktober. SOS Dolfijn zet zich in voor de bescherming en het behoud van walvisachtigen in de
Noordzee. Het SOS Dolfijn rescueteam staat dag en nacht paraat en komt in actie wanneer een
bruinvis, dolfijn of walvis voor of op de Nederlandse kust in nood is. SOS Dolfijn geeft naast de
noodhulpverlening via diverse educatieve activiteiten voorlichting over walvisachtigen in de
Noordzee.