Avondupdate potvis Den Helder

Den Helder, 25 juni 2018 – Het rescueteam van SOS Dolfijn is in de vroege avond opnieuw bij de KNRM aan boord gestapt om de potvis nogmaals te kunnen observeren. Het dier bleek nog steeds niet van locatie veranderd. De potvis drijft non-stop aan de wateroppervlakte en verplaatst daarbij nauwelijks.

Hoewel vanuit het Kustwachtcentrum alle scheepvaart wordt gealarmeerd en wordt gevraagd koers te wijzingen zodat er geen schepen in de buurt van het dier komen, is de situatie van het dier zorgelijk. De potvis heeft zich gedurende de gehele dag nauwelijks verplaatst, wat voor een walvis afwijkend gedrag is. Bovendien is het voor een potvis in de Noordzee heel lastig om de goede weg naar het eigen leefgebied terug te vinden.

Het heeft weinig zin het dier van zijn plek weg te jagen. Dat zal het dier niet helpen bij het terugvinden van zijn oorspronkelijke route en alleen extra stress veroorzaken. Vooralsnog kiezen we er daarom voor het dier met rust te laten in de hoop dat het vanzelf besluit zijn weg weer te vervolgen. De overlevingskansen van potvissen in de Noordzee zijn klein. Het zijn diepzee-dieren die zich voeden met grote inktvissen. Het dier heeft voldoende voeding nodig om te overleven. Hoe langer het zich in de Noordzee bevindt hoe langer het dier te weinig voeding binnen zal krijgen en daardoor verder zal verzwakken. Morgen wordt de situatie opnieuw bekeken.

De eerste observaties geven een beeld van een vermagerd, verzwakt en mogelijk gedesoriënteerd dier. Vannacht zal de Kustwacht de omgeving van het dier in de gaten blijven houden en morgen ochtend zal er opnieuw naar het dier gekeken worden. De potvis is een groot volwassen dier van naar schatting 15-18 meter in lengte.

Potvissen kunnen wel een gewicht van 50.000 kg bereiken. Het zijn wilde dieren die je niet zomaar in een bepaalde richting kunt sturen. Het dier is ver weg van de plek waar het normaal leeft en bovendien zal een ziek dier er niet bij gebaat zijn weggejaagd te worden van zijn plek. Er wordt daarom vooralsnog voor gekozen het dier zoveel mogelijk met rust te laten in de hoop dat het zijn weg naar de oceaan weer terug zal vinden.