Nieuwsbrief van de werkgroep zeezoogdieren WZZ

Binnenkort verschijnt de derde nieuwsbrief van de werkgroep zeezoogdieren WZZ, onderdeel van de Zoogdiervereniging.

De nieuwsbrief opent met een stuk over de walvisvaart op de Willem Barendsz. De lezer wordt hier meegenomen aan de hand van het boek van de scheepsarts Melchior naar het leven aan boord.
Een tweede historische bijdrage is van Theo ten Have over een bijna vergeten tentoonstellingswalvis uit 1892. Het is hem gelukt foto’s van deze walvis terug te vinden.
Indrukwekkend is het interview met Peter Reijnders door Jan Piet Bekker. Het is nu moeilijk voor te stellen hoe ernstig de situatie met de vervuiling was in de 60er tot 90er jaren. Een probleem was natuurlijk dat daar ook heel veel belangen bij waren. Je kon wel op je vingers natellen dat al die chemicaliën in het milieu niet goed was, maar om nu daadwerkelijk iets te veranderen waren er bewijzen nodig. Peter Reijnders heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd door zijn onderzoek aan de effecten van PCB’s op zeehonden. Hij vertelt hierover in het interview en over zijn leven als zeezoogdierbioloog.

Interessant is ook de bijdrage van Fadia Al Abbar, die verslag doet van het Europese walviscongres in Italië dat onlangs plaatsvond en zij vertelt daarbij over het meest recente onderzoek. Droevig is het laatste nieuws op het congres over de beschermingspogingen van de vaquita. Liliane Solé verteld over de het werk van de EHBZ, de organisatie die de eerste hulp aan zeezoogdieren verleent als zij op het strand gevonden worden. In Suriname mogen de mensen zich gelukkig prijzen met het voorkomen van de ‘Guiana dolphin’ in de Surinamerivier. Het is een dolfijn van het brakke water die ook aan de kust voorkomt. Door de IUCN wordt hij gekwalificeerd als ‘data deficient’. Monique Pool van het Green Heritage Fund Suriname vertelt hoe whale watching en monitoring samen bijdragen aan de bescherming van deze soort.

Natuurlijk zijn er ook reisverslagen. Adri en Ineke Vonk verhalen over hun reis aan boot van de ‘Searcher’ in Baja California en illustreren dit met schitterende foto’s. Jan Willem Broekema doet persoonlijk verslag van zijn verblijf aan boord van de Plancius tijdens de West Africa Pelagic Trip 2018, een reis van Kaap Verdië naar Vlissingen.

Verder zijn er korte stukjes met nieuwtjes van het web, boekbesprekingen, informatie over stages en vrijwilligerswerk, de promotie van walvisbioloog Andrea Cabrera en natuurlijk links naar interessante websites, filmpjes en literatuur. Ook is er een agenda met activiteiten met betrekking tot zeezoogdieren.

De nieuwsbrief verschijnt 2 – 3 keer per jaar. Aanmelden kan door een mailtje naar nieuwsbriefwzz@zoogdiervereniging.nl Graag met vermelding van naam, postcode en woonplaats. Je ontvangt dan ook informatie over de zeezoogdierdagen. De nieuwsbrief verschijnt als html en pdf en is gratis.