Dode bruinvis ontvreemd bij Zoutelande

Zoutelande, 14 februari 2018 – vanmorgen melding van een dode bruinvis bij Zoutelande door de strandbewaking. Zij legden het kadaver bij de strandpost en verwittigde Jaap van der Hiele die het zou komen ophalen voor verder transport naar Utrecht voor onderzoek. Bij aankomst bleek het kadaver door onbekenden ontvreemd te zijn.

De bruinvis behoort tot de familie van de walvisachtigen die wettelijk streng beschermd zijn. Bezit en handel in producten van deze dieren is verboden. De bescherming van deze diersoorten vloeit voort uit CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora). CITES is een overeenkomst tussen 181 landen en sinds 1975 van kracht.