Bruinvis Oostdijk

Oostdijk, 23 december 2017 – Op terugweg van zeehond Maya, vonden Cees en Lianne van Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree, nog de resten van een bruinvis; met de nadruk op resten … en zelfs daar restte niet veel meer van.